زهرا سلیمی بنی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با یک دهه وسابقه وکالت در دعاوی کیفری ،حقوقی در دفاتر شهر اصفهان و تهران آماده مشاوره و قبول دعاوی می باشد .